logo
Lehtijulkaisut

Uusin julkaisu

Nordproffs

Den svenskspråkiga Nordproffs -publikationen presenterar finska och nordiska experter inom olika områden, nya innovationer och framgångshistorier. Publikationen ger en inblick i Finland och det finländska näringslivet samt de möjligheter den erbjuder för svenskar.

Julkaisun artikkelit

Muita julkaisuja