wematchu logo

Wematchun sisältöarkisto

Arkistosta löydät kaikki Wematchussa julkaistut artikkelit. Arkistossa on tällä hetkellä: 2355 artikkelia.

Sivun alareunasta löydät navigaation.

Romanien sosiaalinen pääoma
05.02.2023Yhteiskunta

Romanien sosiaalinen pääoma

Tässä taloussosiologian esseessäni kerron romanikulttuurin erityispiirteistä ja pohdin romanien asemaa suhteessa Alejandro Portesin teoriaan sosiaalisesta pääomasta. Romaneja on ollut Suomessa jo 1500-luvulta, ja huolimatta heihin kohdistuneesta syrjinnästä he ovat onnistuneet säilyttämään omaleimaisen kulttuurinsa. Millaista negatiivista ja positiivista sosiaalista pääomaa heillä on? Miten romanien sosiaalista asemaa voitaisiin parantaa? Mitä enemmistö voisi omaksua vähemmistön kulttuurista?
Seepsulan aurinkosähköpuisto tuottaa noin yhden megawatin teholla sähköä, josta on jaettu Vantaan asukkaiden käyttöön vuosittain noin 420 000 kWh.
04.02.2023Rakentaminen

Vastuullinen kiviaines luo kestävät perustukset

Pääkaupunkiseudun rakentamisen pitkään jatkunut noususuhdanne on taittumassa, mutta työt jatkuvat edel­leen. Kaupungistuminen ja ihmisten muuttoliike suuriin asutuskeskuksiin jatkuu ja rakennetun ympäristön määrä kasvaa koko ajan. Seepsula Oy tuottaa jalostettuja kalliokiviainek­sia vuosittain noin 3 milj. tonnia. Tä­mä määrä kattaa jopa kolmanneksen rakentamisen kiviainestarpeesta pää­kaupunkiseudulla ja kehyskunnissa.