18.03.2021

Ventilationsprodukter för ett bättre liv

Finsk-Estniska ETS NORD för ut sina storkökskåpor och brandspjäll på svenska marknaden. I Finland och Estland är produkterna väletablerade och i Sverige har ventilationskanaler och detaljer varit tillgängliga sedan tidigare.

Platschef Henrik Ahlén som varit med och presenterat nyheterna i Sverige har höga förväntningar:

– Mottagandet är väldigt positivt! ETS NORD har under de senaste åren blivit en betydelsefull aktör i Norden och vi ser fram emot ny tillväxt i Sverige.

För ett ergonomiskt, brandsäkert kök

Produktgruppen NORDcanopy består av ett brett sortiment storkökskåpor. De ger effektiv kontroll av fett, ånga, partiklar och lukt. I kåporna används HFK- cyklonfilter med ozonrening som tillval, vilket möjliggör värmeåtervinning. Det minskar brandrisken och ger energispar.

– Kökskåporna har god ergonomi för kökspersonalen och fungerar i trånga restauranglokaler. Belysningen är välplanerad och ytorna lätta att rengöra, säger Ahlén. 

Kökskåporna kan även levereras som kompakta paketlösningar som är enkla att montera ihop.

– Vi finns med från början till slut. Med tekniska specialister på distans eller på plats enligt behov. 

NORDfire innehåller effektiva CE-märkta brandspjäll som är enkla och snabba att installera.

– Vid brand eller rökutveckling stängs spjället och förhindrar spridning mellan brandceller. 

ETS NORD är känt för sin design och funktionalitet.

– Vi har en gedigen bakgrund inom teknologi och produkterna skräddarsys för varje kund. 

Text: Pia Iisaho

Commercial

Organisation information

ETS NordETS NORD is a company specialized in comprehensive ventilation solutions. We operate in Finland, Estonia, Sweden and Denmark.

ETS NORD is a limited company established in 1998. Our main activity is to design, manufacture and market high-quality and innovative products and solutions for ventilation.

We currently employ over 370 people. Our team members are diverse from new innovators to experts who have gained experience in our business field for several years.

With extensive industry experience and our carefully selected partners, we are leading the way in ventilation product development, innovation and quality.

Professionals

Henrik Ahlén

platschef

ETS Nord in social media